KİMLER BAŞVURABİLİR

Ödüle Türkiye’de yerleşik tüm kuruluşlar başvurabilir. Kuruluşların insan kaynakları, eğitim ve gelişim, organizasyonel gelişim gibi Eğitim ve Gelişimden sorumlu birimleri, bireysel veya programlarında iş ortağı olarak çalıştıkları danışmanlık firmaları ya da üniversiteler ile birlikte başvuruda bulunabilirler Ancak danışmanlık firması, eğitmen ya da üniversite, bu kapsamda hizmet sunduğu kuruluştan ayrı şekilde, ödül kategorisine tek başına başvuruda bulunamaz.