EDUCORP ORGANİZASYONU

BAUSEM – EDUCORP YÖNETİM KURULU

Ödül alacak kuruluşların belirlenmesi haricinde, yapılan tüm çalışmalar konusunda en yüksek karar ve denetim organıdır. Tüm sürecin, amaç ve Educorp Ödül Süreci İlkeleri doğrultusunda işlemesini sağlar. Ödül alacak kuruluşların özellikle tarafsızlık ile profesyonel ve objektif değerlendirme ilkeleri doğrultusunda belirlenmesini sağlamak üzere, Educorp Ödül Yürütme Kurulu ile Educorp Ödül Jürisi’nin üyelerini oluşturur.


Üyeler:


EDUCORP ÖDÜL YÜRÜTME KURULU

Gerek Educorp Ödül Modeli ve Educorp Ödül Değerlendirme Matrisinin, gerekse ödül sürecinin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması ile yürütülmesini sağlar. Her yıl süreç öncesi Bausem – Educorp Yönetim Kurulu tarafından akademisyenler, uzmanlar, danışmanlar ile bir önceki yıl ödül kazanan kuruluşların İnsan Kaynakları yöneticilerinden oluşturulur.


Üyeler:


EDUCORP ÖDÜL JÜRİSİ

Educorp Ödül Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenmiş olan puanlara göre, gerekiyorsa kuruluş sunumlarını da dinledikten sonra, ödül kategorileri bazında ödül alacak kuruluşları belirler. Her yıl süreç öncesi Bausem – Educorp Yönetim Kurulu tarafından akademisyenler, uzmanlar, profesyonel başarı göstermiş yöneticiler ile danışmanlardan oluşturulur.  


EDUCORP ÖDÜL DEĞERLENDİRME KURULU

Ödül değerlendirme sürecinin yürütülmesini sağlar. Başvuru dokümanlarının incelenip onaylanması, Educorp Ödül Değerlendiricileri’nin belirlenmesi, çalıştay ve eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, masa başı değerlendirmeleri ile  saha ziyaretlerinin  organize edilmesi, nihai puanların oluşturulmasının ve geri bildirim raporlarının hazırlanmasının sağlanması bu kurulun görevleri arasındadır.


Akademisyenler, insan kaynakları profesyonel – uzmanları ile danışmanlar arasından her yıl süreç öncesi Educorp Ödül Yürütme Kurulu  tarafından oluşturulur.  


EDUCORP ÖDÜL DEĞERLENDİRİCİLERİ

Bir kuruluşun İnsan Kaynakları, benzer veya diğer bölümlerinde en az 3 yıllık deneyim  sahibi olan, gönüllü olarak sürece katkı sağlayıp zaman ayırabilen, iletişe açık ve ekip çalışmasına yatkın olan adaylar arasından her yıl süreç öncesi Educorp Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenir. Yapılacak eğitimlerden sonra başarı gösterenler Educorp Ödül Değerlendiricisi olurlar.


Educorp Ödül Değerlendiricisi Bilgilendirme ve Başvuru Formu için tıklayınız. İNDİR Başvuru Yap


EDUCORP ÖDÜL SEKRETERYASI

Educorp ödül süreci ile ilgili gerekli her türlü çalışmayı yürütür.