EDUCORP ÖDÜLLERİ'NİN OLUŞUMU

Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) yaşam boyu öğrenimi konu edinen ve profesyonellerin örgün öğrenim süresinin devamında da tüm eğitim imkânlarıyla buluşmalarına öncülük eden Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM), kurumsal eğitimin süregiden dinamiklerini değiştirmek ve geliştirmek üzere ilk olarak 25 Mayıs 2016 tarihinde EDUCORP - Kurumsal Eğitim ve Gelişim Akademileri Zirvesi’ni düzenlemiştir.

Bu zirvede, kurumsal Eğitim ve Gelişimin en iyi temsil edildiği örnek projeler dinlenmiş ve yaşam boyu öğrenimin kurumlara nasıl entegre edildiği irdelenmiştir. Zirve sonunda, kurumsal eğitimleri değerlendirmek, eğitim süreçlerinde yer alan paydaşların tamamı tarafından, eğitim tasarımını 360 derece yeniden ele almak ve şekillendirmeye zemin hazırlayacak bir platform ve referans merkezi ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır.

Daha sonra yapılan çok sayıda toplantı ve çalıştaylarla, eğitim süreci değerlendirme modeli ile ölçekli ve ilkeli bir zeminde inşa edilen EDUCORP Kurumsal Eğitim ve Gelişim Ödülleri oluşturulmuştur.

EDUCORP ÖDÜLLERİ’NİN AMACI

  • Kurumların başarılı Eğitim ve Gelişim çalışmalarını değerlendirmek ve ödüllendirmek,
  • Eğitim ve Gelişim alanında standartların oluşmasına katkı sağlayarak, bu konuda kuruluşlara yön göstermek,
  • Eğitim ve Gelişim çalışmaları için paylaşım platform oluşturarak iyi uygulamaları daha görünür kılmak ve bu sayede diğer kuruluşların gelişimine yardımcı olmak,
  • Başvuran firmalara Eğitim ve Gelişim çalışmalarını gözden geçirme, değerlendirme ve geliştirme fırsatı vermektir.

EDUCORP ÖDÜL SÜRECİ İLKELERİMİZ

  • Gizlilik
  • Tarafsızlık
  • Şeffaflık
  • Profesyonel ve objektif değerlendirme
  • Sürekli gelişme


ÖDÜL TAKVİMİ

EDUCORP Ödülleri’nde yer almak ve kurumunuzun projelerini eğitim dünyası ile paylaşmak için başvuru, final ve değerlendirme sürecine göz atın.

ÖDÜL KAZANMIŞ KURULUŞLAR

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR ve İŞ BİRLİKLERİ